Laden Evenementen

Opgeven kan nu (alleen per koppel)

Geef de 2 namen door van je koppel en de dagen waarop je wilt tokken aan Dijk & waard Events .06-30199497

Deelname is definitief na betaling van 7,50 op rek. nr. NL09 RABO0190360550 t.n.v. Stichting Dijk & Waard Events